Maciej Dębski

lsfotografia-1-of-1Maciej Dębski – doktor nauk społecznych, socjolog problemów społecznych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel i lider Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, edukator społeczny, ekspert w realizacji ilościowych oraz jakościowych badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli w zakresie problemu e-uzależnień, członek grupy eksperckiej Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca i realizator ogólnopolskich badań dotyczących nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. W roku 2016 wdrożył eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych. Aktualnie prowadzi ogólnopolskie badania naukowe wśród kierowców w zakresie podejmowania przez nich zachowań ryzykownych związanych z używaniem telefonów komórkowych w ruchu drogowym.